Poliqlot olmaq sizin əlinizdədir.

Dünya standartlarına uyğun olaraq (TEFL - Teaching English as a Foreign Language) ingilis dilinin tədrisi 6 mərhələdən ibarətdir.

Tədris yerli müəllimlər, xarici ölkələrdə təhsil almış müəllimlər və dilçilər tərəfindən aparılır. Bizim mərkəzdə əldə edilən biliklər Avropa və Amerikada oxumaq və işləmək üçün ingilis dili üzrə istənilən beynəlxalq imtahanı vermək imkanı verir.


Poliqlot olmaq sizin əlinizdədir.

Dünya standartlarına uyğun olaraq (TEFL - Teaching English as a Foreign Language) ingilis dilinin tədrisi 6 mərhələdən ibarətdir.

Tədris yerli müəllimlər, xarici ölkələrdə təhsil almış müəllimlər və dilçilər tərəfindən aparılır. Bizim mərkəzdə əldə edilən biliklər Avropa və Amerikada oxumaq və işləmək üçün ingilis dili üzrə istənilən beynəlxalq imtahanı vermək imkanı verir.


Media sahəsinə addımlayın

Media kurslarımız vasitəsilə televiziya və radio sahəsinin sirrlərinə bələd olacaqsınız.


Gələcəyinizdən əminik

Uşaqlarda ilkin dünya görüşü, riyazi və məntiqi təfəkkürün, oxu və yazı bacarığının formalaşdırılması gələcəkdə onların məktəb dərslərini daha yaxşı mənimsəməsinə kömək edir.

Bizim kursda məktəbəqədər hazırlıq proqramı uşaqların məktəbə tam hazırlanmasına imkan verir. Ən əsası, kursdakı məşğələlər uşaqların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müasir təhsil metodlarına əsasən aparılır.


Poliqlot olmaq sizin əlinizdədir.

Dünya standartlarına uyğun olaraq (TEFL - Teaching English as a Foreign Language) ingilis dilinin tədrisi 6 mərhələdən ibarətdir.

Tədris yerli müəllimlər, xarici ölkələrdə təhsil almış müəllimlər və dilçilər tərəfindən aparılır. Bizim mərkəzdə əldə edilən biliklər Avropa və Amerikada oxumaq və işləmək üçün ingilis dili üzrə istənilən beynəlxalq imtahanı vermək imkanı verir.

Daha təcrübəli kompyuter istifadəçisi.

Kompyuter kursları ən son, ən asan metodla tədris olunur. Odur ki, bizim sayəmizdə İT dünyasının peşəkarına çevriləcəksiniz.

Media sahəsinə addımlayın

Media kurslarımız vasitəsilə televiziya və radio sahəsinin sirrlərinə bələd olacaqsınız.

Gələcəyinizdən əminik

Uşaqlarda ilkin dünya görüşü, riyazi və məntiqi təfəkkürün, oxu və yazı bacarığının formalaşdırılması gələcəkdə onların məktəb dərslərini daha yaxşı mənimsəməsinə kömək edir.